Kontakty Aktuálně Služby Produkty
Politika IMS
Nadpis - o nás.

 

Obrázek - šipka. Historie společnosti
Obrázek - šipka. ISO
Obrázek - šipka. Politika IMS


  Obrázek - šipka. Certifikáty ke stažení (PDF, 1MB)

ISO

Ikona - certifikát ISOSpolečnost Green Metal Czech s.r.o získala poprvé certifikát na systémy EMS a QMS 14. června 2006. V roce 2009 byl nově zaveden a certifikován systém OHSAS 18001:2007 (systém managementu bezpečnosti práce).

V současné době je Green Metal Czech s.r.o. držitelem certifikátů ISO 14001:2015 (systém environmentálního managementu kvality), ISO 9001:2015 (systém managementu kvality) a ISO 45001:2018 (systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje OHSAS). Certifikaci provádí společnost Lloyd´s Register Quality Assurance Limited (LRQA).

Poskytujeme svým zákazníkům co nejkvalitnější služby s ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce všech zaměstnanců. Neustále se v tomto směru snažíme zlepšovat. Pro tento účel jsou vedením společnosti stanovovány cíle vztahující se k jakosti, environmentu i BOZP.

Certifikáty a politika IMS jsou zveřejněny a poskytnuty volně ke stažení na naší webové stránce.