Kontakty Aktuálně Služby Produkty
Politika IMS
Nadpis - služby.

 

Obrázek - šipka. Divize kovového odpadu
Obrázek - šipka. Divize odpadů
Obrázek - šipka. Logistika Green Metal Czech s.r.o.


 

Divize odpadů

Služby odpadové divize Green Metal Czech s.r.o. doplňují služby divize odpadních kovů tak, aby byly komplexně pokryty potřeby klientů v oblasti odpadového hospodářství.

Odpadová divize Green Metal Czech s.r.o. tedy zajišťuje pro své zákazníky nakládání s veškerými ostatními i nebezpečnými odpady.

Součástí služby je vedení evidence produkovaných a k odstranění předávaných odpadů včetně výročního hlášení orgánům státní správy, zpracování měsíčních přehledů, služby odpadového hospodáře
a pravidelná aktualizace dokumentů dle stavu legislativy.

Nedílnou součástí služby je i vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství pro zaměstnance klientů, zaměřené zejména
na budování environmentálního povědomí a naplňování zákonných povinností v oblasti třídění odpadů.